Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ย. 2564
ถึง
19 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
09 พ.ย. 2564
ถึง
12 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570
19 ก.ย. 2564
ถึง
19 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนหนองคูณ)
18 ก.ย. 2564
ถึง
18 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนโนนเจริญ)
16 ก.ย. 2564
ถึง
16 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนโนนทัน)
14 ก.ย. 2564
ถึง
14 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนเพลินจิต)
12 ก.ย. 2564
ถึง
12 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนอำนวยผล)
11 ก.ย. 2564
ถึง
11 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนศรีสว่าง)
04 ก.ย. 2564
ถึง
04 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนโพธิ์ไทร)
Responsive image