Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการให้บริการประชาชน ปี 65 (21 ม.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบา... (17 ม.ค. 2565)  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (21 ต.ค. 2564)  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (21 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศปิดตลาดสด เป็นการชั่วคราว (01 ต.ค. 2564)
ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แ... (02 ส.ค. 2564)
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการ... (20 ก.ค. 2564)
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สู... (14 พ.ค. 2564)
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (14 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโป... (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท... (09 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอย (08 มี.ค. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทรฯ (ผ.ถ.4/4) และประ... (22 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวล... (18 ม.ค. 2565)  

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวล... (12 ม.ค. 2565)  

วันที่ 12 มกราคม 2565 นาย... (12 ม.ค. 2565)  

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cl... (27 ธ.ค. 2564)

นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ไ... (23 ธ.ค. 2564)

พิธีลอยกระทง ขอขมาเจ้าแม่... (19 พ.ย. 2564)

โครงการประชาคมหมู่บ้าน ปร... (17 พ.ย. 2564)

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และทำบ... (12 พ.ย. 2564)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (23 ต.ค. 2564)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริก... (21 ต.ค. 2564)

วันที่ 30 กันยายน 2564 กอ... (30 ก.ย. 2564)

วันที่ 23 กันยายน 2564 กอ... (23 ก.ย. 2564)

วันที่ 4 กันยายน 2564 กอ... (04 ก.ย. 2564)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (18 ส.ค. 2564)

กองช่าง ซ่อมแซมฝาท่อระบาย... (16 ส.ค. 2564)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เว... (13 ส.ค. 2564)

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กอ... (13 ส.ค. 2564)

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวล... (03 ส.ค. 2564)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริก... (06 พ.ค. 2564)

งานรักษาความสะอาด เทศบาลต... (23 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
Responsive image

                   
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表